Đồng hồ ampe kìm Tenmars YF-800

1,067,000.00

– Xoay nút để chọn chế độ đo và thang đo.
– Gạt khóa để tắt chức năng đo.
– AC Voltage Ranges: 150V, 300V, 600V