Download phần mềm Datalogger

Mời các bạn download phần mềm phân tích và trích xuất dữ liệu cho nhiệt ẩm kế tự ghi hay nhiệt kế tự ghi Tenmars.

Download phần mềm kết nối máy tính phân tích dữ liệu cho Tenmars TM-305U, TM-306U, các loại máy đo nhiệt độ của Tenmars…Temp & RH Data Logger Setup V1.7

Mời xem hướng dẫn sử dụng nhiệt kế tự ghi Tenmars TM-305U

Chúc các bạn thành công.