Bút vạn năng đo điện Tenmars TM-71

  • CAT IV 600V
  • Màn hình LCD 4000 số đếm, Analog Bargraph.
  • Dải điện áp AC: 0 đến 600V.
  • Dải điện áp DC: 0 đến 600V.