Ampe kìm Tenmars YF-8030N (AC/DC 750V)

Dải đo:
  + Dòng điện AC: 0.1A~1200A
  + Điện áp AC: 0.1V~750V
  + Dòng điện DC: 0.1A~1200A
  + Điện áp DC: 0.1V~1000V