Ampe kìm Tenmars TM-13E

  • CAT III 600V
  • Màn hình hiển thị kiểu 3-3 / 4 LCD với Analog bargraph.
  • Display Counts: 4000.
  • Báo pin thấp.
  • Thang đo tự động.