Máy đo nhiệt Laserliner 082.040A

  • Tối đa chức năng: Giá trị đo cao nhất được chỉ định trên màn hình trong khi thực hiện phép đo.
  • Chức năng giữ dữ liệu: Giá trị đo gần đây nhất được lưu tạm thời.
  • Hiển thị giá trị đo có thể được chuyển từ ° C để ° F .

 

Hotline: 0914 899 579 (Zalo) - 0914 899 579