Máy dò bức xạ Tenmars TM-92

  • Ống GM tích hợp.
  • Các giá trị trong  µ Sv / h, µ Rem / h hoặc mRemh được hiển thị trên màn hình LCD
  • Phản ứng nhanh với cường độ bức xạ của tia Beta và Gamma.