Hiển thị tất cả 11 kết quả

Đo bức xạ điện từ trường

Máy đo bức xạ điện từ Tenmars TM-91

Đo bức xạ điện từ trường

Máy đo bức xạ điện từ Tenmars TM-91N

Đo từ trường điện trường

Máy đo điện từ trường Tenmars TM-190

Đo từ trường điện trường

Máy đo điện từ trường Tenmars TM-191

Đo từ trường điện trường

Máy đo điện từ trường Tenmars TM-192

Đo từ trường điện trường

Máy đo rò rỉ lò vi sóng Tenmars TM-194

Đo từ trường điện trường

Máy đo sóng điện từ Tenmars TM-196

Đo từ trường điện trường

Máy đo từ trường Tenmars TM-197

Đo từ trường điện trường

Máy đo từ trường Tenmars TM-760