Hiển thị tất cả 11 kết quả

Đo bức xạ điện từ trường

Máy đo bức xạ điện từ Tenmars TM-91

11,270,000

Đo bức xạ điện từ trường

Máy đo bức xạ điện từ Tenmars TM-91N

13,223,000
3,019,000

Đo từ trường điện trường

Máy đo điện từ trường Tenmars TM-190

3,723,000

Đo từ trường điện trường

Máy đo điện từ trường Tenmars TM-191

1,670,000

Đo từ trường điện trường

Máy đo điện từ trường Tenmars TM-192

3,361,000

Đo từ trường điện trường

Máy đo rò rỉ lò vi sóng Tenmars TM-194

2,556,000

Đo từ trường điện trường

Máy đo sóng điện từ Tenmars TM-196

6,843,000

Đo từ trường điện trường

Máy đo từ trường Tenmars TM-197

5,877,000

Đo từ trường điện trường

Máy đo từ trường Tenmars TM-760