Hiển thị tất cả 10 kết quả

3,643,000

Máy đo tốc độ gió

Đo tốc độ gió Tenmars TM-411

Máy đo nhiệt độ độ ẩm

Máy đo tốc độ gió HVAC Tenmars TM-4002

5,880,000
1,350,000

Máy đo nhiệt độ độ ẩm

Máy đo tốc độ gió Tenmars TM-4001

5,132,000
2,194,000
2,900,000

Máy đo nhiệt độ độ ẩm

Máy đo tốc độ gió Tenmars TM-404

3,542,000
2,274,000

Máy đo nhiệt độ độ ẩm

Máy đo tốc độ gió Tenmars TM-413

2,980,000