Hiển thị 43–63 của 160 kết quả

400,000

Máy đo ánh sáng

Lux kế Tenmars YF-170

1,389,000
13,504,000
16,301,000
11,270,000
1,590,000
1,811,000
5,132,000
1,912,000
14,671,000
3,361,000
2,375,000
8,332,000
1,350,000

Đo bức xạ điện từ trường

Máy đo bức xạ điện từ Tenmars TM-91

11,270,000

Đo bức xạ điện từ trường

Máy đo bức xạ điện từ Tenmars TM-91N

Đo bức xạ điện từ trường

Máy dò bức xạ Tenmars TM-92