Nhiệt kế tự ghi Tenmars TM-83D

– Chọn loại cặp nhiệt điện: K, J, T, E, R, S, N
– Màn hình LCD có đèn nền lớn với 5 chữ số hiển thị màn hình kép với số đọc tối đa 9999,9
– Đo lường tương đối (REL)
– Có thể chọn ° C / ° F / ° Đơn vị K

Hotline: 0888 888 449(Zalo) - 028 66 505 111