Nhiệt ẩm kế tự ghi Tenmars TM-317

  • Dải nhiệt độ từ  -40 ° C -85 ° C và dải ẩm là 1-99% RH
  • Ghi dữ liệu và kết nối máy tính phân tích
  • Độ chính xác cao

 

 

Hotline: 0914 899 579 (Zalo) - 0914 899 579