Nhiệt ẩm kế tự ghi Tenmars TM-185A

  • Đo nhiệt độ
  • Đo độ ẩm
  • Cảnh báo nồng độ CO2
  • Hiển thị thời gian
  • Tự ghi dữ liệu, 65000 bản ghi
Hotline: 0914 899 579 (Zalo) - 0914 899 579