Máy đo tốc độ gió HVAC Tenmars TM-4002

  • Đo tốc độ gió
  • Đo nhiệt độ không khí
  • Đo độ ẩm môi trường
  • Dùng cho ngành HVAC
  • Màn hình LCD 3 dòng