Máy đo khí CO Tenmars TM-801

    – Màn hình LCD 4 ký tự có đếm tối đa 1.000 lần.
    – Hiển thị kép các giá trị cho CO và Nhiệt độ.
    – Dải CO: 0 ~ 1000ppm.
    – Nhiệt độ khoảng: -20 ~ 50ºC (-4 ~ 122ºF).
    – Dễ dàng hiệu chỉnh ở 100ppm hoặc 500ppm.