Máy đo độ ồn Tenmars ST-106 (Class 1)

  • Đo nhanh, chậm, ứng xung
  • Tần suất lấy mẫu: 20.8 us (48KHz).
  • Dải tần số rộng: 10Hz ~ 16KHz.
  • Phạm vi đo rộng: 30dB ~ 130dB.
  • Phạm vi động rộng: 110 dB.