Đo gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất Tenmars TM-414

Tenmars TM-414 đo tốc độ không khí, nhiệt độ và độ ẩm.Đó là lý tưởng cho các phép đo
tại chỗ tại các cửa hàng không khí trên tài khoản của cánh 30mm của nó. Ngoài tốc độ và nhiệt độ không khí, cũng đo độ ẩm không khí và áp suất tuyệt đối. Bằng cách này, điều kiện không khí có thể được kiểm tra một cách đáng tin cậy.

Hotline: 0914 899 579 (Zalo) - 0914 899 579