Showing all 3 results

Máy đo nhiệt độ độ ẩm

Máy đo nhiệt độ Tenmars TM-311N

Đo nhiệt độ hồng ngoại

Máy đo thân nhiệt Flus IR-805 (32.0 C ~ 42.5C)