Xem tất cả 12 kết quả

Máy đo nhiệt độ độ ẩm

Máy đo nhiệt độ độ ẩm Tenmars TM-305U

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Máy đo nhiệt độ độ ẩm

Nhiệt ẩm kế tự ghi Tenmars TM-185A

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Máy đo nhiệt độ độ ẩm

Nhiệt kế tự ghi 4 kênh Tenmars TM-747D

-7%

Máy đo nhiệt độ độ ẩm

Nhiệt kế tự ghi Tenmars TM-305U

Được xếp hạng 5.00 5 sao
2,950,000.00 2,750,000.00

Máy đo nhiệt độ độ ẩm

Nhiệt kế tự ghi Tenmars TM-306U

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Máy đo nhiệt độ độ ẩm

Nhiệt kế tự ghi Tenmars TM-83

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Máy đo nhiệt độ độ ẩm

Nhiệt kế tự ghi Tenmars TM-83D