Hiển thị tất cả 19 kết quả

Máy đo nhiệt độ độ ẩm

Bộ đo nhiệt độ độ ẩm Tenmars TM-184

14,450,000

Máy đo nhiệt độ độ ẩm

Bộ đo nhiệt độ Tenmars TM-82N

1,590,000
3,643,000
2,375,000

Máy đo nhiệt độ độ ẩm

Máy đo ghi nhiệt độ Tenmars TM-747DU

4,428,000

Máy đo nhiệt độ độ ẩm

Máy đo nhiệt độ điện tử Tenmars YF-160A

1,127,000
9,780,000

Máy đo nhiệt độ độ ẩm

Máy đo nhiệt độ độ ẩm Tenmars TM-185

9,317,000

Máy đo nhiệt độ độ ẩm

Máy Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Tenmars TM-188D

5,072,000
1,495,000

Máy đo nhiệt độ độ ẩm

Máy đo nhiệt độ kiểu K Tenmars TM-80N

1,490,000

Máy đo nhiệt độ độ ẩm

Máy đo tốc độ gió Tenmars TM-4001

5,132,000
2,194,000
2,900,000

Máy đo nhiệt độ độ ẩm

Máy đo tốc độ gió Tenmars TM-404

3,542,000

Máy đo nhiệt độ độ ẩm

Máy đo tốc độ gió Tenmars TM-413

2,980,000