Tag Archives: máy đo nhiệt độ

Cách Sử Dụng Nhiệt Kế Tự Ghi Dữ Liệu

Tenmars TM-305U nhiệt kế tự ghi

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng nhiệt kế tự ghi dữ liệu đo nhiệt độ độ ẩm. Tìm hiểu nhiệt ẩm kế tự ghi là gì? Các loại nhiệt kế tự ghi có trên thị trường. Trang bị máy đo nhiệt độ độ ẩm tự ghi cho nhà thuốc, hiệu thuốc, […]

Dùng cảm biến nhiệt độ đo nhiệt độ hà nội và cái kết!

Dùng cảm biến nhiệt độ đo nhiệt độ hà nội và cái kết!

Nhiệt độ hà nội không như bạn nghĩ như những gì trên dự báo thời tiết. Hôm nay xin chia sẻ về cách mình dùng cảm biến nhiệt độ để đo nhiệt độ hà nội và nhận cái kết bất ngờ.  Những ngày nay nhiệt độ hà nội đang biến chuyển bất ngờ. Nền nhiệt […]

Cách sử dụng máy đo nhiệt độ Tenmars TM-305U

Tenmars TM-305U nhiệt kế tự ghi

Máy đo nhiệt độ độ ẩm Tenmars TM-305U Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng máy đo nhiệt độ, độ ẩm ghi dữ liệu Tenmars TM-305U. Làm sao sử dụng Tenmars TM-305U đo nhiệt độ và độ ẩm một cách hiệu quả nhất. Tổng quan máy đo nhiệt độ độ ẩm Tenmars […]