Tag Archives: hiệu chuẩn

Hiệu chuẩn là gì?

Máy hiệu chuẩn âm thanh Tenmars TM-100

Hiệu chuẩn là gì? Hiệu chuẩn là so sánh giữa hai thiết bị. Thiết bị đầu tiên là thiết bị được hiệu chuẩn, thường được gọi là thiết bị được thử nghiệm. Thiết bị thứ hai là thiết bị hiệu chuẩn, đã được cố định theo tiêu chuẩn về độ chính xác đã biết. Hiệu chuẩn là gì? […]