Tag Archives: cách chuyển đổi độ C sang độ F

Cách chuyển đổi độ F sang độ C và độ Kevil

Đổi nhiệt độ từ do c sang do f-1

Bạn có thể chuyển độ F sang độ C hoặc độ K và ngược lại chỉ với một vài phép toán đơn giản. Với các bước dưới đây, khi bạn nhận được một giá trị nhiệt độ, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa ba thang nhiệt độ này. Sau đây chúng […]