Hiển thị 127–147 của 160 kết quả

Máy đo nhiệt độ độ ẩm

Máy đo tốc độ gió Tenmars TM-4001

5,132,000
2,194,000
2,900,000

Máy đo nhiệt độ độ ẩm

Máy đo tốc độ gió Tenmars TM-404

3,542,000
2,274,000

Máy đo nhiệt độ độ ẩm

Máy đo tốc độ gió Tenmars TM-413

2,980,000
2,900,000
5,816,000

Đo từ trường điện trường

Máy đo từ trường Tenmars TM-197

Đo từ trường điện trường

Máy đo từ trường Tenmars TM-760

4,468,000
2,234,000

Máy kiểm tra cáp mạng

Máy kiểm tra dây cáp Tenmars TM-904

2,234,000
19,100,000

Máy đo nhiệt độ độ ẩm

Nhiệt ẩm kế tự ghi Tenmars TM-185A

12,115,000

Máy đo nhiệt độ độ ẩm

Nhiệt kế 2 kênh Tenmars TM-321N