Showing all 13 results

Đo ánh sáng, đo cường độ ánh sáng. Thiết bị đo cường độ ánh sáng, Light meter, lux meter. Máy đo năng lượng ánh sáng mặt trời.

Máy đo ánh sáng

Lux kế Tenmars YF-170