Tag Archives: đầu dò nhiệt độ pt100

Cảm biến nhiệt độ pt100

Cảm biến nhiệt độ pt100 (RTD – hay Đầu dò nhiệt độ điện trở) là một cảm biến...