Tag Archives: cảm biến nhiệt độ pt100 3 dây

Cảm biến nhiệt độ pt100

cảm biến nhiệt độ pt100

Cảm biến nhiệt độ pt100 (RTD – hay Đầu dò nhiệt độ điện trở) là một cảm biến nhiệt độ có chứa điện trở thay đổi giá trị điện trở khi nhiệt độ của nó thay đổi. Chúng đã được sử dụng trong nhiều năm để đo nhiệt độ trong các quy trình thí nghiệm và công nghiệp, và đã […]