Ampe kìm AC/DC Tenmars TM-1004

  • Đường kính kìm: 30mm.
  • Thang đo ACA: 1 – 700A/ đầu ra 1mV/A.
  • Độ chính xác: +/- (2.0% +2.0A – 45 – 65 Hz).
  • Thang đo DCA: 1- 700A/ đầu ra 1mV/A.
  • Độ chính xác:  +/- (2.0% + 0.3A).