Đồng Hồ Ampe kìm AC/DC Tenmars TM-1004

 Dải đo:
  + Dòng điện AC/DC: 0~400A
  + Điện áp AC/DC: 0~600V
– Đường kính dây đo được: 30mm
– Chỉ thị pin yếu