Xem tất cả 1 kết quả

Nhiệt kế tự ghi kho lạnh, nhiệt ẩm kế tự ghi dữ liệu cho kho lạnh, máy đo nhiệt độ độ ẩm tự ghi sử dụng bảo quản thực phẩm trong kho lạnh, nhà lạnh, kho đông lạnh.

Máy đo nhiệt độ độ ẩm

Máy đo nhiệt độ độ ẩm Tenmars TM-305U

Được xếp hạng 5.00 5 sao